Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων : Άκαρπες οι συζητήσεις με το υπουργείο Υγείας

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων Γεώργιος Κλ. Πέτρου συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση του Δ.Σ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με  τους Προέδρους  Ι.Σ όλης της χώρας και με τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια και το επιτελείο του.

Παρ’ότι η συνάντηση με τον Υπουργό απέβη άκαρπη ,το Δ.Σ του Π.ΙΣ και οι Πρόεδροι συνέχισαν τις εργασίες και μετά από 12ωρη εξαντλητική διαδικασία εκδόθηκε το κατωτέρω Δελτίο τύπου (επισυνάπτεται) με συγκεκριμένες προτάσεις που δίνουν λύση στο αδιέξοδο.

Ο Πρόεδρος, Γεώργιος Κλ. Πέτρου

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Άμεση πρόσληψη όλων των ειδικευμένων ιατρών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
και έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά για ένταξη στο Ε.Σ.Υ. σε όλες τις προκηρύξεις
που εκκρεμούν από παλιά αλλά και σε αυτές που είναι σε εξέλιξη, με τριετή σύμβαση
ως επικουρικοί οι οποίοι θα κριθούν μέσα στην τριετία για τη θέση που έχουν
υποβάλλει υποψηφιότητα, και όσοι δεν πάρουν θέση θα παραμένουν στο σύστημα
σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμα. Οι πιστώσεις υπάρχουν μιας και έχουν
προκηρυχθεί οι θέσεις.
2. Άμεση πρόσληψη όλων των ιατρών που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για έναρξη ή
συνέχιση της ειδικότητας μέχρι να την ολοκληρώσουν.
3. Άμεση πρόσληψη όλων των ιατρών που έχουν ολοκληρώσει την άσκησή τους στην
ειδικότητα και δεν έχουν δώσει εξετάσεις για να λάβουν τον τίτλο της ειδικότητας
λόγω μη εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Να τοποθετηθούν στα Νοσοκομεία
για ένα χρόνο και θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου.
4. Ειδικευμένοι ιατροί που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους άσκηση στις
Μ.Ε.Θ. των Νοσοκομείων για εξειδίκευση στην Εντατικολογία και αναμένουν να
δώσουν εξετάσεις για τη λήψη του τίτλου εξειδίκευσης να τους αποδοθεί ο τίτλος
και να ενταχθούν στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων, με την υποχρέωση να υπηρετήσουν
ένα χρόνο και αν θέλουν να παραμείνουν ως μόνιμοι.
5. Πλήρης κάλυψη της αστικής ευθύνης των ιατρών του Ε.Σ.Υ., όχι μόνο για τον COVID19 αλλά για όλα. Απόσυρση της διάταξης Χουλιαράκη – Πολάκη από τις διαδικασίες
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή τα εντάλματα αποζημιώσεων να καταβάλλονται
από τα Νοσοκομεία και να μην μετακυλίονται στους ιατρούς. Το ίδιο θα ισχύει και
για τους ιδιώτες ιατρούς που θα προσφέρουν υπηρεσίες στο Ε.Σ.Υ.
6. Άμεση επαναπρόσληψη των ιατρών του πρώην ΙΚΑ για μα καλύψουν την
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα κενά στο ΕΣΥ
7. Ενεργοποίηση σύμβασης εθελοντικής εργασίας ΟΛΩΝ των ελευθεροεπαγγελματιών
ιατρών της χώρας στο ΕΣΥ ΧΩΡΙΣ αμοιβή.
8. ΑΜΕΣΗ σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας με τον ΠΙΣ για πρόσληψη 1000
ιατρών στον ΕΟΠΥΥ
9. Δέσμευση του Υπουργού Υγείας ότι αμέσως μετά την πάροδο της οξείας φάσης της
πανδημίας, θα ξεκινήσει διάλογος με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ατζέντα με
τον Π.Ι.Σ. και τους Ιατρικούς Συλλόγους για όλα τα μεγάλα και χρονίζοντα
προβλήματα του χώρου της Υγείας.