Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τρικκαίων

stoyrnaras2_thumb_medium500_0

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην πλατεία οικισμού Καρυών Τρικάλων την 25η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω οκτώ θέματα.

  1. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού για δαπάνες προμηθειών & εργασιών Τοπικών Κοινοτήτων.
  2. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 12.400,00€ και 15.900,00€ για την πληρωμή 1ου και 2ου λογαριασμού αντίστοιχα του έργου «Διαμόρφωση Κ/Χ νέων και υφιστάμενων πολεοδομικών ενοτήτων (πλατεία Βουβής)».
  3. Ψήφιση πίστωσης και δέσμευση ποσού 4.647,83€ για επιστροφές εγγυήσεων βάσει αποφάσεων Δ.Σ. και ποσού 9.700,00€ για επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα βάσει αποφάσεων Δ.Σ.
  4. Οικονομική Ενίσχυση Συλλόγων.
  5. Εισήγηση για επιβολή τέλους κατάληψης Δημοσίων χώρων στις Τ.Κ. του Δήμου.
  6. Εξέταση αίτησης ΣΜΕΘ ΟΛΥΜΠΟΣ για μείωση τιμής εκκίνησης των χώρων που προορίζονται για εμπορικές δραστηριότητες στην εμποροπανήγυρη.
  7. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση χώρου που προορίζεται για τοποθέτηση μέσων ψυχαγωγίας (λούνα παρκ) στην ετήσια εμποροπανήγυρη.
  8. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ενοικίαση του δικαιώματος κατασκευής παραγκών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην ετήσια εμποροπανήγυρη.