Ο αριθμός εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 18

Συνολικά 70.726 εισακτέοι στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ προβλέπονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 18 έναντι των 69.985 εισακτέων του προηγούμενου έτους, όπως προκύπτει από την απόφαση με τους νέους πίνακες εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου.

Αναλυτικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα υπάρξουν 43.758 εισακτέοι στα πανεπιστήμια και 26.968 στα ΤΕΙ, συνολικά 70.726 άτομα.

Αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 οι εισακτέοι ήταν 43.855 στα πανεπιστήμια και 26.130 στα ΤΕΙ, συνολικά 69.985 εισακτέοι.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας, η μείωση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια στο σύνολο των τμημάτων με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση ήταν 1.795 θέσεις ενώ η αύξηση στο σύνολο των τμημάτων ήταν 790 θέσεις.

Συνεπώς, υποστηρίζουν κύκλοι του Υπουργείου, με την Υ.Α. «υλοποιείται ακριβώς η εξαγγελία του Υπουργού για μείωση 50% , δηλαδή το ήμισυ των 1.795 θέσεων είναι 897,5 και με τις επί μέρους στρογγυλοποιήσεις στα τμήματα που μειώθηκαν δίνει συνολικά 908 θέσεις».

Στη συνέχεια παρατίθενται οι αριθμοί των εισακτέων στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ ανά σχολή, που περιλαμβάνονται στη σχετική υπό δημοσίευση Υπουργική Απόφαση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.