Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών

141052361710209475

Στις 28 Νοεμβρίου θα ανοίξει τις πύλες του το «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων – Μουσείο Μανιταριών» στην Καλαμπάκα. Αυτή εδώ θα είναι η ιστοσελίδα του, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή.

Το μουσείο θα περιλαμβάνει μία πληθώρα εκθεμάτων, μεταξύ των οποίων πουλιά και θηλαστικά, από πολλές χώρες του κόσμου, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στην πανίδα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τα ζώα, μέσα από διοράματα, τα οποία θα κατασκευαστούν από τους πλέον ειδικούς στην Ευρώπη, θα παρουσιάζονται όπως ζουν μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σημαντικό μέρος του μουσείου καταλαμβάνει η έκθεση εκατοντάδων μανιταριών, η οποία αποτελείται από γλυπτά μανιτάρια, κατασκευασμένα στο χέρι ένα προς ένα, με απόλυτη ακρίβεια ως προς το μέγεθος και το χρώμα που παρουσιάζονται στη φύση.

Φιλοδοξούμε, οι παρουσιάσεις των εκθεμάτων να γίνουν με τέτοιο τρόπο, που θα μετατρέπουν το σύνολο του μουσείου σε ένα τεράστιο έργο τέχνης.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, σε ειδικό χώρο του μουσείου, θα υπάρχει μόνιμη έκθεση έργων ζωγραφικής και γλυπτικής καλλιτεχνών της ευρύτερης περιφέρειας, που θα έχει σχέση με την πανίδα και την χλωρίδα της περιοχής.

Ο βασικός στόχος του μουσείου, πέραν της διαφύλαξης και ανάδειξης της φυσικής μας κληρονομιάς, είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα θα μπορέσει να συμβάλλει στην έρευνα γύρω από το φυσικό μας περιβάλλον και ιδιαίτερα για την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου. Έτσι το μουσείο θα μπορέσει να αποτελέσει πόλο ερευνητών, όχι μόνον από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες εκτός Ελλάδας χώρες. Τέλος σημαντικό ρόλο θα παίξει στην εκπαίδευση, όχι μόνο στα τοπικά σχολεία, αλλά και σε ένα πολύ ευρύτερο εκπαιδευτικό κοινό, που θα περιλαμβάνει τόσο σχολεία όσο και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το μουσείο δεν θα περιοριστεί στην παρουσίαση των ζώων και των μανιταριών, αλλά θα διαθέτει πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό και θα προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των προγραμμάτων αυτών θα στηρίζεται στην συνεργασία με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Για το Μουσείο Μανιταριών είναι καθοριστικές οι συμβουλές των “Μανιταρόφιλων Ελλάδας” και ιδιαίτερα του Προέδρου τους κ. Κωνσταντινίδη.

.