Εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πύλης

Από τον Ο.Κ.Π.Α.Δ του Δήμου Πύλης ανακοινώνεται πως ξεκινάει από την Τρίτη 20 Ιουνίου  η διαδικασία  υποβολής  αίτησης για τη συμμετοχή  των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πύλης.

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.eetaa.gr με τους κωδικούς TAXIS και με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα :

 

ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2         20 – 22/6/2023

ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5         23 – 25/6/2023

ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9    26 – 29/6/2023

Όλοι οι ΑΦΜ                                   30/6 – 11/7/2023

 

Παρακαλούμε τους γονείς, που τα παιδιά τους  θα συμπληρώσουν  τα 2,5 έτη κατά τη διάρκεια του έτους  και επιθυμούν να καταλάβουν θέση στους  παιδικούς σταθμούς  μέσω  Ε.Σ.Π.Α,  να απευθύνονται στους  κατά τόπους  σταθμούς  καθώς και στα γραφεία του ΟΚΠΑΔ για  πληροφορίες.

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΛΗΣ             ΤΗΛ 24340 22150

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΗΚΗΣ            ΤΗΛ 24310 52052

ΠΑΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΗΓΗΣ           ΤΗΛ 24310 61989

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ        ΤΗΛ 24340 51890

ΟΚΠΑΔ   κα Κουτή Άννα                      ΤΗΛ 24313 52313

 

Απαιτούνται  τα εξής δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Πιστοποιητικό γέννησης
  4. Ιατρική βεβαίωση
  5. Ε1 Εισοδήματα 2022
  6. Βεβαίωση εργοδότη

 

Ο Πρόεδρος του ΟΚΠΑΔ 

Κων/νος Μαράβας