Εισηγήσεις προς τη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Λάππας Αναστάσιος προς τους κ.κ. Συνεταίρους

Κυρίες και κύριοι Συνέταιροι,

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνεχίστηκε κατά το έτους 2023, με επιβραδυνόμενο αλλά ικανοποιητικό ρυθμό, σημαντικά υψηλότερο από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης. Η πορεία αυτή διαμορφώθηκε σε ένα πλαίσιο μικτών τάσεων στην παγκόσμια οικονομία, με τις αναπτυγμένες χώρες να αντιμετωπίζουν επιβράδυνση, αντίθετα με τις αναπτυσσόμενες που εμφάνισαν ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας συνέβαλαν οι εξαγωγές, η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις. Αρνητικό στοιχείο της περιόδου ήταν ο υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος συνδυαζόμενος με την υψηλή κατανάλωση, οδήγησε σε μείωση της αποταμίευσης των νοικοκυριών. Ως επιπλέον θετικά στοιχεία καταγράφονται η βελτίωση στην αγορά εργασίας, η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, η μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και η συνεχιζόμενη επενδυτικής ζήτηση ακινήτων που οδηγεί σε αυξήσεις τιμών και αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ειδικά για τη Θεσσαλία αναφέρεται ότι βίωσε…. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024