Αγιασμός στο νέο Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων

Πρόσκληση στον αγιασμό του εν.ειδ.επ.γυμ.λυκ Τρικάλων για την Παρασκευή 13/10/2017 και ώρα 9:00 π.μ. στον Πύργο τρικάλων

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στο νέο Ενιαίο  Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο συστεγάζεται με το 2ο ΕΠΑΛ στον Πύργο Τρικάλων.