Στο Δημαρχείο Kαλαμπάκας οι μαθητές του ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας

Τη Δευτέρα 9 Απριλίου 2017 παρουσιάστηκαν στο Δημαρχείο οι απόφοιτοι μαθητές του ΕΠΑΛ Καλαμπάκας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Μαθητείας που υλοποιούν από κοινού ο Δήμος και το ΕΠΑΛ Καλαμπάκας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 28 μαθητές με ειδικότητες:

– 10 Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας

– 4 Τεχνικοί Φυτικής Παραγωγής

– 9 Τεχνίτες Μηχανολογικών- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου

– 5 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων

Στη συνάντηση μετείχαν ο Δήμαρχος, ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ, ο Γενικός Γραμματέας, Αντιδήμαρχοι και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου και συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος.

Ο Δήμος Καλαμπάκας στηρίζει πάντα την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που στοχεύουν στη στήριξη και στην εκπαίδευση των νέων.