Σε ποια χώρα αν δεν φυτέψεις 10 δέντρα… δεν παίρνεις απολυτήριο;

Στις 15 Μαΐου, το Κογκρέσο των Φιλιππινών ψήφισε νόμο. Που απαιτεί από τους μαθητές να φυτεύουν 10 δέντρα για να αποφοιτήσουν από το σχολείο. Το νομοσχέδιο κάνει νόμο του κράτους μια παράδοση που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Κάνει απαραίτητη τη φύτευση των δέντρων για την αποφοίτηση από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο, πανεπιστήμιο).

Στις Φιλιππίνες, ένα κράτος με ραγδαία αυξανόμενο πληθυσμό, αποφοιτούν κάθε χρόνο περίπου 12 εκ μαθητές από το δημοτικό. 5 εκ από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 500.000 φοιτητές από τα πανεπιστήμια.

Με την πλήρη εφαρμογή του νόμου κάθε χρόνο θα φυτεύονται περίπου 175.000.000 δέντρα.

Τα δέντρα θα φυτεύονται σε υπάρχοντα μαγκρόβια δάση, προστατευόμενες περιοχές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εγκαταλελειμμένα ορυχεία και επιλεγμένες αστικές περιοχές,.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα είδη που επιλέγονται για φύτευση πρέπει να είναι κατάλληλα για το κλίμα και την τοπογραφία της κάθε περιοχής και θα υπάρχει προτίμηση σε αυτόχθονα είδη.

Οι Φιλιππίνες είναι μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες απώλειες δασών. με συνολική τη δασική κάλυψη να έχει μειωθεί από 70% της έκτασης της χώρας σε μόλις 20% κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα!

Παράδειγμα προς μίμηση και για τις υπόλοιπες χώρες…

usay.gr