Π.Ε.Τρικάλων: Σύμανση και καταγραφή ιπποειδών

Σας ενημερώνουμε, ότι άρχισε η εγγραφή των ιπποειδών στην Κεντρική Ηλεκτρονική βάση Δεδομένων ( Κ.Η.Β.Δ.Ι.), της Κτηνιατρικής. στην οποία θα καταχωρηθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης των ιπποειδών.

Για την εγγραφή θα συμπληρώνεται μια αίτηση με τα στοιχεία του κατόχου ιπποειδών (ΑΦΜ, ΑΔΤ )καθώς και τον τόπο της εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :

2431073396 Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Τρικάλων

2431073591 Κτηνιατρικό Γραφείο Τρικάλων

2432022402 Κτηνιατρικό Γραφείο Καλαμπάκας

2433031471 Κτηνιατρικό Γραφείο Οιχαλίας

2434022239 Κτηνιατρικό Γραφείο Πύλης

                                                                          -Ο-

                                   Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής

 

Σπύρος Ζτρίβας