Με αγωνιστική διάθεση η Γενική Συνέλευση των Τρικαλινών δασκάλων

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, με σκοπό τη χάραξη των επόμενων αγωνιστικών βημάτων για την διεκδίκηση των αιτημάτων του κλάδου.
Στη Γ. Σ. παραβρέθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ Βενετοπούλου Γιώτα και Κλιάφα Άρτεμις.
Έγινε ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για τις τρέχουσες εξελίξεις στην εκπαίδευση και ακολούθησε συζήτηση .
Οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί των Τρικάλων συνεχίζουν να αγωνίζονται για:
• μόνιμους, μαζικούς διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης,
• ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενιαίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) άμεσα σε όλη τη χώρα,
• στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
• εξίσωση δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων,
• μείωση της αναλογίας εκπαιδευτικών – μαθητών σε 1:15 για το νηπιαγωγείο και 1:20 για το δημοτικό σχολείο,
• αύξηση δαπανών για την παιδεία, υπεράσπιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.