Για «μια θέση στον ήλιο»: 6.649 αιτήσεις για 46 θέσεις στο ΣΔΟΕ!

Εντυπωσιακό είναι το στοιχείο στο πλαίσιο προκήρυξης του ΑΣΕΠ που καταδεικνύει το γεγονός πως μια θέση στο Δημόσιο παραμένει διακαής πόθος ακόμα και σήμερα, εν μέσω πάντα της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 24/6-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και συμπληρωματικό ΦΕΚ 25/17-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Υπουργείο Οικονομικών) υποβλήθηκαν συνολικά 6.649 αιτήσεις«.

Ακόμη ο ΑΣΕΠ αναφέρει πως «δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 16.369 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ) – Πλήθος προτιμήσεων 3.743

ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) – Πλήθος προτιμήσεων 12.626″.