Ασφαλέστερα πεζοδρόμια σε Ζηλευτή & Παλαιόπυργο

Ποσό 140.000€ προϋπολογίζει ο Δήμος Τρικκαίων ότι θα κοστίσουν πλακοστρώσεις στη Ζηλευτή και τον Παλαιόπυργο.

Πρόκειται για έργα που εντάχθηκαν στον «ΦΙΛΟΔΗΜΟ», το πρόγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών και πήραν χωριστή έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 22 Αυγούστου 2019, για να προχωρήσουν.

Είναι έργα ουσίας για τα δύο χωριά της ΔΕ Παληοκάστρου, αφού θα δώσουν νέα ώθηση στη βελτίωση της εικόνας τους και να δοθούν ασφαλέστερα πεζοδρόμια για τους πολίτες.