Τρίκαλα | Διακοπή ρεύματος Δευτέρα και Τρίτη. Δείτε οδούς

Ειδοποιούνται οι καταναλωτές ΔΕΔΔΗΕ των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικέςεργασίες του ΔΕΔΔΗΕ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/03/2022 

  1. Από ώρα 08:00-11:00 Στα Τρίκαλα:στις οδούς, Συγγρού από Αριστείδου Παππά έως και την οδό Φλέμιγκ, τμήμα της οδού Καβράκου αριστερά και δεξιά από Νο 16-34 και στην Ομήρου από Συγγρού αριστερά και δεξιά έως το Νο 35 κ’ 40 καθώς και η Πάροδος Ομήρου ανάμεσα Συγγρού και Καβράκου. 
  1. Απόώρα08:00-12:00 στα ΤρίκαλαΚηπάκιΣαραγιών και στις οδούς: Μπακοβασίλη, από γωνία Μπακοβασίλη έως Τέρμα Παπαβασίλη και έναντιγραμμώντραίνου (βιοτεχνία Κάκιας).

ΤΡΙΤΗ 15/03/2022 

  1. Από ώρα 08:00-14:00 Στα Τρίκαλα: από Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελάκια, προς περιφερειακό Πυργετού, αριστερά και δεξιά, έως και πριν μηχανουργείο Γεραγόρη και στην οδό Πύλης δεξιά από υδραυλικά Μανίκας,έως περιφερειακό Πυργετού.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριναπό το χρόνο  λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.