Το «Μένουμε Τρίκαλα» θα αγωνιστεί για την προστασία του περιβάλλοντος

Ενημερώνουμε τους πολίτες της πόλης για την απαράδεκτη και υποκριτική διαχείριση των υδάτινων πόρων της πόλης και της περιοχής από την παρούσα Δημοτική Αρχή της «έξυπνης» πόλης και του Δημάρχου Παπαστεργίου.
Το «μένουμε Τρίκαλα τεκμηρίωσε σε 2 διαφορετικά σημεία σε 2 διαφορετικά ποτάμια την αλόγιστη διαχείριση με την επακόλουθη οικολογική καταστροφή.
Το μεν ένα στον Ντέλινο μικρό παραπόταμο του Αγιαμονίτη όπου τα εκχωρημένα στα ιδιωτικά συμφέροντα «Δημοτικά» Σφαγεία πετούν αθρόα τα λύματα των σφαγείων στον Ντέλινο στο μικρό Κεφαλόβρυσο όπου το μικροβιακό φορτίο ξεπερνά κάθε φαντασία και ο οποίος έχει μετατραπεί σε μικρό οχετό με την πολιτική της Δημοτικής Αρχής
Το δε δεύτερο είναι μέσα στην πόλη όπου σωλήνας αποχέτευσης υπολοίπων βιομηχανικής δραστηριότητας πετά ανενόχλητα μηχανέλαια και υπόλοιπα πλύσεων μηχανών στο Ληθαίο στην γέφυρα με την Καρδίτσας όπου η ανάλυση του εδάφους έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων Pb, Mn, Zn. Όπου μάλιστα σκοπίμως δεν έχουν κουρέψει τα χόρτα στην περιοχή για να αποκρύψουν την έξοδο του σωλήνα βιομηχανικής αποχέτευσης.
Σε οποιοδήποτε πολιτισμένη χώρα αυτό το γεγονός θα είχε σοβαρές συνέπειες για τους υπευθύνους…
Το «Μένουμε Τρίκαλα» δηλώνει πως θα αγωνιστεί για την προστασία του περιβάλλοντος του τόπου μας το οποίο θεωρεί κληρονομιά που οφείλουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας…
Ζητάμε από τους πολίτες να αντισταθούν στην αδιαφορία και τον κυνισμό της δημοτικής αρχής Παπαστεργίου.