Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Τρικάλων

PB140289

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής, σύμφωνα με το καταστατικό.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η πολύπλευρη εκτίμηση της μουσικής, ιδιαίτερα της κλασσικής και η προώθηση της μουσικής παιδείας στη ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων και της περιφέρειας.Στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν οι :

 

Ιωάννης Γεωργιάδης – Πρόεδρος

Ευάγγελος Ρουσιαμάνης – Αντιπρόεδρος Οικονομικού

Φανή Μπαλαμώτη – Αντιπρόεδρος Διοικητικού

Αθανάσιος Χονδρός- Αντιπρόεδρός τομέα επιχειρήσεων

Πολυξένη Τζόκα – Βαρδούλη – Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Θεόδωρος Κλιάφας και ΑχιλλέαςΤελειώνης- Μέλη