Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε σε νέο πρόγραμμα

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετείχε στην δεύτερη συνάντησης του έργου με όνομα “InspiringCreativityforCreativeEurope”, με κωδικό 2020-1-TR01- KA227-ADU-098179, στις 5-6Μαίου 2022 στο Παρίσι της Γαλλίας.

Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση 2 – StrategicPartnerships. Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπηστήμιο RecepTayyipErdogan, στην Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγινε μια λεπτομερής παρουσίαση απο το ΑΚΕΘ σχετικά με το πρώτο πνευματικό προϊόν «Εργαλείο Ηλεκτρονικής αξιολόγησης για δημιουργικές δεξιότητες» και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα.