Θέμα νοοτροπίας…

Μας έλεγε ομογενής της Γερμανίας, που ήρθε στα Τρίκαλα με την άδειά του για το Πάσχα, ότι παντού στο κέντρο της [...]