Ελπίδα Ι

Την Κυριακή 06-04-14 τύχη αγαθή με έφερε στη πόρτα του 4ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων και ο καλός λυκειάρχης είχε την [...]