Από πάνω προς τα κάτω!

Αυτά τα πέντε χρόνια των μνημονίων πάντα αρχίζατε από τα κάτω. Μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τις οποίες δεν [...]