Από πάνω προς τα κάτω!

000778977

Αυτά τα πέντε χρόνια των μνημονίων πάντα αρχίζατε από τα κάτω.

Μετά το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τις οποίες δεν υποστηρίξατε με τα κατάλληλα μέτρα για να μείνουν όρθιες, βυθίσατε στην ανεργία μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού με όλες τις συνέπειες για τους ίδιους, για την οικονομία της χώρας και για το ασφαλιστικό σύστημα.

Το ό,τι τους αγνοείτε, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάθε μέρα που περνάει γίνονται περισσότεροι.

Το ό,τι δικαιώσατε κάποιους απολυμένους και τους δώσατε την ασφάλεια του δημοσίου, δεν σημαίνει πως οι άλλοι άνεργοι είναι τα απόπαιδα της χώρας.

Είναι εδώ, είναι παρόντες και περιμένουν δικαιοσύνη.

Γι αυτό ξεκινείστε από πάνω προς τα κάτω…

.