Τα εκλογικά αποτελέσματα του Δήμου Kαλαμπάκας

Kalpi psifos

Για το Δήμο Καλαμπάκας. Το αποτέλεσμα είναι σε 44 εκλοπγικά τμήματα το παρακάτω.

Σε 44 εκλογικά τμήματα από τα 96

ΣΙΝΑΝΗΣ 4476
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 4282

.