Συνύπαρξη ψυχικών ασθενειών και χρόνιων φυσικών καταστάσεων