Συμμετοχή του ΑΚΕΘ σε εταιρική συνάντηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Η τελευταία διακρατική συνάντηση του έργου Erasmus+ με τίτλο «Providing Learning Skills about Generating Solutions of Refugee Parents Facing to Educational Problems of Their children «, κωδικός: 2017-1-TR01-KA204-045870 πραγματοποιήθηκε στην Έλτσε της Ισπανίας στις 27-28 Ιουνίου 2019.
Στη συνάντηση οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν την εκπαιδευτική ενότητα του έργου που αναπτύχθηκε για το σκοπό του έργου.

Επίσης, οι εταίροι ανέλυσαν τα αποτελέσματα των εργαστηρίων που έλαβαν χώρα στις συμμετέχουσες οργανωτικές χώρες και αποφάσισαν τις τελικές αλλαγές που πρόκειται να συμβούν.