Πρόγραμμα επισκέψεων Δημήτρη Παπαστεργίου 20/05

Πρόγραμμα επισκέψεων Δημάρχου Τρικκαίων τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019
Απόγευμα
          19:00′  Κηπάκι