Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής είναι γεγονός

Το Τμήμα Φυσικής στις 26/07/2023 είχε την χαρά να ορκιστούν οι πρώτοι απόφοιτοι απόφοιτες που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του. Στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας το Τμήμα οργάνωσε με τη βοήθεια μελών ΔΕΠ του ΠΘ σε συνεργασία με άλλα Τμήμα Φυσικής ένα σύγχρονο πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο υλοποιεί με τη συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και ακαδημαϊκών συνεργατών με την συνεχή υποστήριξη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τμήματος, καθώς και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα αυτό μάλιστα Πιστοποιήθηκε πρόσφατα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με βαθμολογία εφάμιλλη πολλών Τμημάτων Φυσικής που ήδη λειτουργούν για δεκαετίες.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχει λειτουργήσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Φυσική» στη Λαμία συνδυάζοντας τη δια ζώσης διδασκαλία με τις  δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ συμμετέχει και στην οργάνωση του ΠΜΣ «Οικονομική Φυσική-Χρηματοοικονομικές προβλέψεις) από κοινού με το Τμήμα Οικονομικών και το Τμήμα Φυσικής του ΔΙΠΑΕ στο Βόλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη αποφοιτήσει Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και από τα δύο ΠΜΣ εκ των οποίων άλλοι συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές (κάποιοι με υποτροφία) ενώ άλλοι εργάζονται.

Στο Τμήμα επίσης λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών με περίπου εικοσιπέντε υποψήφιους/ες διδάκτορες. Στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών η εγγραφή γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Τμήματος ή από πρόταση τους/της ενδιαφερόμενης. Στα δυο προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υπάρχουν ανοιχτές προσκλήσεις υποψηφιοτήτων.

Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν αναπτύξει μια σειρά από ερευνητικές δραστηριότητες σε διάφορους τομείς με εμπλοκή τους σε μια σειρά ερευνητικών προγραμμάτων σε περιοχές όπως Αστρονομία, Πυρηνική Φυσική, Επιστήμη και Σχεδιασμό Μελέτη Νέων Υλικών με εφαρμογές σε τεχνολογικούς τομείς, Φωτονική και Laser καθώς και σε θέματα Ανάλυσης Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης σε θέματα υλικών, οικονομικών και ιατρικών δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για οτιδήποτε από τα παραπάνω και τις δραστηριότητες του Τμήματος μπορεί να αντληθεί από την ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.phys.uth.gr.