Ορισμός προσωρινής διοίκησης στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων από το Πρωτοδικείο

Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η δέουσα λύση στα οξυμένα διοικητικά προβλήματα που παρουσιάζει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων τα τελευταία χρόνια, το Πρωτοδικείο Τρικάλων με απόφαση του προχώρησε στον ορισμό προσωρινής διοίκησης, η διάρκεια της οποίας θα είναι διάρκειας 4 μηνών μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalaIN, από τον ορισμό του Πρωτοδικείου Τρικάλων, τη νέα προσωρινή διοίκηση αποτελούν οι Γιάννης Οικονόμου ως Πρόεδρος, Γιώργος Λιατίφης ως Αντιπρόεδρος, Θέμης Μπούγλας ως Γενικός Γραμματέας, Μάνη Γιαννοτάκη ως Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, Αναστάσιος Σκυλοδήμος ως Γραμματέα Οργανωτικού, Γιώργος Ανδριόπουλος ως Ειδικό Γραμματέα, Γιώργος Κόσσυφας ως ταμία, Παναγιώτης Διαμαντόπουλος ως Αναπληρωτή ταμία, Κων/νος Τρίμμης ως έφορο και Θωμά Χαχάμη, Δημήτριο Αρμάγο, Κων/να Παππή και Πέτρο Τσίγκα ως μέλη.

Στο διάστημα της θητείας της και μέχρι την εκλογή οριστικής διοίκησης, η προσωρινή διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και τρέχοντα ζητήματα του ΕΚΤ και εντός 4μήνου να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό τις εκλογές, αφού προηγουμένως έχει  γίνει η εκκαθάριση των μητρώων των σωματείων- μελών του.