Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων

Ηλεκτρονικά πλέον η ασφαλιστική ενημερότητα 1.500.000 μη μισθωτών ασφαλισμένων- Καταργούμε τη γραφειοκρατία ετών

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπέγραψαν το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία γίνονται ηλεκτρονικές μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού- του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)-, διευκολύνοντας, με αυτόν τον τρόπο, 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες, της χώρας. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω να εκτελούν ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ, τις εξής έξι συναλλαγές:

  1. Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής απογραφικής δήλωσης για έναρξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
  2. Χορήγηση βεβαίωσης για μεταβολή δραστηριότητας
  3. Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ
  4. Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας
  5. Υποβολή απογραφικού δελτίου για αγρότες
  6. Έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας