Οι κερδισμένοι συνταξιούχοι

Για την επιστροφή της παράνομης παρακράτησης εισφορών υγείας στους συνταξιούχους θα δοθούν από το μέρισμα 315 εκατ. ευρώ, ωστόσο τα μεγάλα ποσά θα επιστραφούν σε όσους έχουν μεγάλες συντάξεις, καθώς αυτοί υπέστησαν και μεγαλύτερες παρακρατήσεις.

Από την επιστροφή ωφελούνται κυρίως – σύμφωνα με το cnn.gr – όσοι λάμβαναν ως άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από 1.000 ευρώ και άνω. Ωστόσο η πλειονότητα των συνταξιούχων, δηλαδή 1,9 εκατομμύριο συνταξιούχοι με συντάξεις χαμηλότερες των 1.000 ευρώ, πρέπει να περιμένει να πάρει πίσω ανάξια λόγου ποσά, της τάξης των 10 ευρώ. Μόνο 100.000 συνταξιούχοι, κυρίως από τις ΔΕΚΟ, τις τράπεζες και το ΤΕΒΕ, θα πρέπει να περιμένουν σεβαστά ποσά, έως και 3.000 ευρώ.

Η επιστροφή θα υλοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου οπότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Δεκεμβρίου. Ενδεικτικά:

  • Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη περί τα 1.100 ευρώ, θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 240 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη ύψους περί τα 1.200 ευρώ, θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 370 ευρώ.
  • Συνταξιούχος που σήμερα λαμβάνει σύνταξη ύψους περί τα 1.300 ευρώ, θα λάβει επιστροφή ύψους περίπου 450 ευρώ.