Η κατανομή των εδρών στους δήμους Τρικκαίων και Πύλης