Η δημόσια υγεία στον Καιάδα!!

Η έναρξη των διαδικασιών προκειμένου να μετατραπεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας σε ΝΠΙΔ … δηλώνει το ξήλωμα της Δημόσιας Υγείας.

Πρόταση για μετατροπή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας σε ΝΠΙΔ… δηλώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις … τα σχέδια της κυβέρνησης να παραδώσει την δημόσια υγεία σε ιδιώτες…

Οι συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Τομέα(ΣΔΙΤ) και η μετατροπή του νομικού πλαισίου των νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με πρόσχημα την εξοικονόμηση πόρων, την αποδοτικότητα και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί νεοφιλελεύθερη οπτική που θέτει την ασθένεια στους όρους της προσφοράς και της ζήτησης και αντιμετωπίζει την υγεία με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς.

Η ιδιωτικοποίηση των Δομών Υγείας σημαίνει … διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Πρόσβαση στην υγεία …στο φάρμακο… στις εξετάσεις… μόνο σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα… σημαίνει ενίσχυση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών…!!! Σημαίνει διάλυση των εργασιακών σχέσεων, μείωση των αποδοχών… εργασιακή ανασφάλεια.

Είναι η ώρα λοιπόν πολίτες …  ασθενείς… εργαζόμενοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βρεθούμε απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης και των ιδιωτών, προασπίζοντας όχι μόνο το παρόν… αλλά και το μέλλον … το μέλλον των παιδιών μας...

Όλοι στον αγώνα για την διατήρηση του δημοσίου χαρακτήρα της υγείας …

 

 

Τμήμα Υγειάς ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

 

ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Νοσοκομείου Τρικάλων