Επιγραφές όνομα και πράγμα

 

 

EPIGRAFES1

 

 

 

Και όμως… κυκλοφορούν ανάμεσά μας