Επιδοτούμενο πρόγραμμα για άνεργους δημοσιογράφους από το ΑΚΕΘ

 

aketh

 

 

 

Στις 14 Αυγούστου καταληκτική ημερομηνία παραλαβής επιταγής κατάρτισης από την Ένωση Συντακτών

Το  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ θα υλοποιήσει ακόμη ένα σημαντικό πρόγραμμα για την τοπική κοινωνία και την ομαλή επανένταξη άνεργων δημοσιογράφων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση άνεργων δημοσιογράφων και η  ημερομηνία παραλαβής της επιταγής κατάρτισης από τις ενώσεις συντακτών λήγει στις 14 Αυγούστου 2012 , γίνεται δε καθημερινά από 09:00 – 14:00 καθημερινά.

Το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ το οποίο θα υλοποιήσει το πρόγραμμα στα Τρίκαλα, διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και ποιότητα που το διακρίνει έχοντας υλοποιήσει δεκάδες προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (LLP) σε όλη την Ευρώπη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Η αποστολή του σύγχρο-νου δημοσιογράφου

18 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Μετάφραση και Δημοσιογραφία – Σεχνική Ορολογία

26 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Δημοσιογραφική Δεοντολογία

20 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Δημοσιογραφική Επιχειρηματική Δραστηριότητα

32 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Business Plan

12 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

Νέες Τεχνολογίες: Δίκτυα Υπολογιστών

27 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Νέες Τεχνολογίες: Προγραμματισμός και RDBMS

36 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

Νέες Τεχνολογίες: Γραφικά – Επεξεργασία Εικόνας

24 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 9

Νέες Τεχνολογίες: Internet

90 ΩΡΕΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας ,
Βασικές αρχές του εργατικού δικαίου, προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας

15 ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

 

300 ΩΡΕΣ

Το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες των συμμετεχόντων, έχει προβλέψει πέραν του τυπικού προγράμματος και :

  1. Κατάρτιση από μεγάλο δημοσιογραφικό οργανισμό άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Κατάρτιση σε θέματα δημιουργικής γραφής.


Τα προηγούμενα θα συνοδεύονται και από βεβαίωση παρακολούθησης

Το ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συνεργάζεται με εισηγητές που  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος. Η γραμματεία του ΑΚΕΘ λειτουργεί από 09:30 έως 15:00 καθημερινά στη Διεύθυνση Φουρνονησίων 4-Τρίκαλα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2431024697 – 2431079767.

 

 

.