Επαφές Βλαχογιάννη στην Πύλη

Συνεχίζει τις επαφές με  πολίτες και πολιτικούς του φίλους στο  Νομό μας, ο Ηλίας Βλαχογιάννης.
Έτσι σήμερα βρέθηκε στην Πύλη με καλούς φίλους, με τους οποίους συζήτησε τα πολλά προβλήματα της ευρύτερης περιοχής.
Όπως πάντα, τους άκουσε με προσοχή και δεσμεύθηκε, στο μέτρο του δυνατού, να συμβάλλει με τις μικρές του δυνάμεις για την επίλυσή τους.