Ενημερωτική ημερίδα «Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus στην Εκπαίδευση»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων δια του Υπευθύνου Σχολικών
Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) και το ΕΠΑΛ Τρικάλων σας προσκαλούν σε διαδικτυακή ενημέρωση – ημερίδα με θέμα
τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus στην εκπαίδευση.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί αποκλειστικά διαδικτυακά την Τετάρτη 21/04/2021 και
ώρα 18:00 στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
https://minedu-secondary.webex.com/join/theoj
Σκοπός της διαδικτυακής συνάντησης είναι:
α) η διάδοση καλών πρακτικών της ΔΔΕ Τρικάλων που θα υποβοηθήσει το έργο των
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της,
β) η ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη Διαπίστευση Erasmus,
γ) τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι σχολικές μονάδες από τη συμμετοχή τους σε
προγράμματα Erasmus,
δ) η ενημέρωση των σχολικών μονάδων σχετικά με τη το νέο Erasmus 2021-2027.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18:00 – 18:15 Έναρξη της ημερίδας
Χαιρετισμός της Διευθύντριας Δ.Ε. Τρικάλων κα Ξυνοπούλου
Ελένη
18:15 – 18:25 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eDO-project
Παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
προγράμματος eDO-project και του αποθετηρίου διδακτικών
σεναρίων που δημιουργήθηκε.
Νικόλαος Αιμιλιανός Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ86
18:25 – 18:55 Διαπίστευση Erasmus, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SODart, οφέλη
συμμετοχής σε προγράμματα Erasmus
Παρουσίαση: α) Διαπίστευσης Erasmus, β) σταδίων υλοποίησης
του κοινού Ευρωπαϊκού προγράμματος της ΔΔΕ Τρικάλων και του
1
ου ΕΠΑΛ με τίτλο SODart γ) οφελών από τη συμμετοχή σχολικών
μονάδων σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Νικόλαος Ντόγκας, Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων
18:55 – 19:00 Ερωτήσεις
19:00 – 19:20 Erasmus 2021 – 2027
Σύντομη παρουσίαση των Ευρωπαϊκών δράσεων μέσω του νέου
προγράμματος Erasmus 2021 – 2027
Αχιλλέας Κωστούλας, Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του
Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ)
19:20 – 19:30

Ερωτήσεις
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ