Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής του Γ. Ν. Τρικάλων

nosokomio trikalon

Εγγραφές μαθητών – μαθητριών στο Δ.Ι.Ε.Κ Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων στο Γ εξάμηνο

Λαμβάνοντας υπόψιν την ορθή επανάληψη του αρ.πρωτ :Γ4α/Γ.Π. οικ 69450 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας «Συμπλήρωση της αριθ Γ4α/Γ.Π οικ 67622/3-9-2015 εγκυκλίου «Εύρυθμη λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας»» και την τροποποίηση της παραγράφου 2 :

« Για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016 στο Γ΄ εξάμηνο δύνανται να κατατάσσονται όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης, (καταθέτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση), καθότι δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Προϋπολογισμούς έτους 2016 των Νοσοκομείων για κάλυψη της δαπάνης που προκαλεί η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. για την περίπτωση ατυχήματος των καταρτιζομένων κατά την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση (καταβολή ασφαλιστικών εισφορών 1% του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά, ανά καταρτιζόμενο).»

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ εξάμηνο έχουν όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΦΕΚ 1807 Τεύχος Β 02-07-2014

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων

Σουφλιάς Γεώργιος

.