Eκτακτη γενική συνέλευση Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 983/16.04.2019 καλούνται τα μέλη
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οριστικά την
14.05.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων με τα ακόλουθα
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση όρων 7ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης.
2. Έγκριση όρων ομολόγου μετατρέψιμου υπό όρους σε εταιρικές μερίδες αορίστου διάρκειας.
3. Προσφορά εταιρικών μερίδων σε ειδική τιμή.
4. Έγκριση νέων μελών.
5. Τροποποίηση Καταστατικού.
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη
Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 12η
Ιουλίου 2018 και
δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα
για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.
Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.