Εκδήλωση βράβευσης μαθητών στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων, στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μαθητών πρωτοβάθμιας (Παιχνίδι και Μαθηματικά) και δευτεροβάθμιας (Θαλής – Ευκλείδης) εκπαίδευσης.
Επειδή το πλήθος των μαθητών είναι πολύ μεγάλο η προσέλευση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

18.00 Έναρξη των εκδήλωσης
18.15 – 19.00 Βράβευση των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων των Τρικάλων
19.00 – 20.00 Βράβευση των μαθητών των Δημοτικών σχολείων εκτός της
πόλεως των Τρικάλων
20.00 – 21.00 Βράβευση των μαθητών των Δημοτικών σχολείων της πόλεως των
Τρικάλων
Στην εκδήλωση θα βραβευθούν συνολικά 314 μαθητές των Τρικάλων και
συγκεκριμένα:
 30 μαθητές Λυκείου
 30 μαθητές Γυμνασίου και
 254 μαθητές Δημοτικού
Τα ονόματα των νικητών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος
(http://www.emetrikala.gr/)
Η Διοικούσα Επιτροπή του
Παραρτήματος Τρικάλων της ΕΜΕ