Διπλή αναβάθμιση για τις Ελληνικές τράπεζες από τη Fitch

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών προχώρησε ο οίκος Fitch το βράδι της Παρασκευής.

Η Fitch αναβάθμισε την Alpha Bank κατά δυο βαθμίδες σε B και την Τράπεζα Πειραιώς σε Β- με θετικό outloοk ενώ αναβάθμισε την Εθνική Τράπεζα και την Eurobank σε Β+ από B- με σταθερό outlook.

Αναλυτικότερα για την Alpha, ο οίκος σημειώνει ότι η αναβάθμιση δύο βαθμίδων λαμβάνει χώρα μετά την ισχυρή πρόοδο της τράπεζας στη μείωση του αποθέματος κόκκινων δανείων τον τελευταίο χρόνο, παρά τις προκλήσεις που θέτει η πανδημία. Η θετική προοπτική αντανακλά την προσδοκία μας ότι το πρόσθετο ξεκαθάρισμα στην ποιότητα ενεργητικού και η βελτίωση της κερδοφορίας θα μειώσουν περαιτέρω τα κεφάλαια που βαρύνονται από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία κατά το 2022.

Οσον αφορά στην Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση (IDR) της τράπεζας σε «B-» από «CCC+» και τη Βαθμολογία βιωσιμότητας (VR) σε «b-» από «ccc+». Οι προοπτικές για τη μακροπρόθεσμη IDR είναι θετικές.

Η αναβάθμιση ακολουθεί την ισχυρή πρόοδο της Πειραιώς στη μείωση του αποθέματος των κόκκινων δανείων της τον τελευταίο χρόνο παρά τις προκλήσεις της πανδημίας. Οι θετικές προοπτικές αντανακλούν την προσδοκία του οίκου ότι οι πρόσθετες κινήσεις βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού και η ενίσχυση της κερδοφορίας θα μειώσουν περαιτέρω τα κεφάλαια που βαρύνονται από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία το 2022, τα οποία στην Πειραιώς είναι υψηλότερα από ό,τι για άλλες ελληνικές τράπεζες.

Οσον αφορά στην Εθνική Τράπεζα, ο οίκος τονίζει ότι η αναβάθμιση δύο βαθμίδων αντικατοπτρίζει την ισχυρή πρόοδο της τράπεζας στη μείωση των κόκκινων δανείων την τελευταία διετία, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των κεφαλαίων που βαρύνονται από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία. Ως εκ τούτου, η προοπτική επαναλαμβανόμενων κερδών της τράπεζας έχουν επίσης βελτιωθεί.

Τέλος, για τη Eurobank ο οίκος αναφέρει ότι η αναβάθμιση κατά δυο βαθμίδες αντικατοπτρίζει την ισχυρή πρόοδο της τράπεζας στη μείωση των NPLs την τελευταία διετία, μειώνοντας τα κεφάλαια που βαρύνονται από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού. Οι προοπτικές επαναλαμβανόμενων κερδών της τράπεζας έχουν επίσης βελτιωθεί, αν και από μέτρια επίπεδα.

fimotro.gr