Δημήτρης Κέμος: ΕΝΦΙΑ – Τι θα πληρώσουν και φέτος οι Ιδιοκτήτες Ακινήτων;

Ο Υπολογισμός – οι Εκπτώσεις και ο Τρόπος εκτύπωσης του λογαριασμού.

Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο TAXISnet  για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν σε έξι δόσεις, ίσως και σε δώδεκα. μειώσεις του ΕΝΦΙΑ παραμένουν ίδιες με πέρυσι, κατά την πρόσφατη τροπολογία.

Α.Το κυβερνητικό σχέδιοπροβλέπειαναπροσαρμογές στις αντικειμενικέςτιμές των ακινήτων σε πολλέςπεριοχές σε όλη τη χώρααπό το 2021, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση του φόρουακινήτων σε εκτόςσχεδίου και τουριστικέςπεριοχές. Γι’αυτό και το οικονομικό επιτελείο είναι έτοιμο να προωθήσειμείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8 – 10%.

Μειωμένολογαριασμό του ΕΝΦΙΑ θα δουν φέτοςπάνωαπό 280.000 ΙδιοκτήτεςΑκινήτων οι οποίοιέχουνεισπράξει ή συνεχίζουν να λαμβάνουνμειωμέναενοίκια. Το 30% των «χαμένων» ενοικίων θα συμψηφιστεί με τον φόρο που προκύπτει για τα ακίνητα τους περιορίζοντας τον τελικό «λογαριασμό».

Οι ιδιοκτήτεςακινήτων θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιεςμειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 2019 οι οποίεςανάλογα με το ύψος της ακίνητηςπεριουσίαςφθάνουν σε:

 • 30% για αξίαακίνητηςπεριουσίαςμέχρι 60.000 ευρώ
 • 27% για αξίαακίνητηςπεριουσίαςμέχρι 70.000 ευρώ
 • 25% για αξίαακίνητηςπεριουσίαςμέχρι 80.000 ευρώ
 • 20 % για αξίαακίνητηςπεριουσίαςμέχρι 1.000.000 ευρώ
 • 10% για αξίαακίνητηςπεριουσίαςάνω του 1.000.000 ευρώ

Β.Έκπτωση 50 % στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ΙδιοκτήτεςΑκινήτων που πληρούνσωρευτικά τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

 • Το συνολικό φορολογητέοοικογενειακό εισόδημα του προηγούμενουφορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένοκατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθεεξαρτώμενομέλος.
 • Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποίακατέχουνδικαιώματα ο υπόχρεοςδήλωσηςφορολογίαςεισοδήματος , ο ή σύζυγος και τα εξαρτώμενατέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένουυπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ
 • Η συνολική αξία της ακίνητηςπεριουσίαςόπωςαυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο ( και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με έναεξαρτώμενοτέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενατέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύοεξαρτώμενατέκνα.

Πλήρηςαπαλλαγή(Εκπτωση 100%)από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναιτρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουνανάπηραάτομακατά ποσοστό 80% και άνωχορηγείταιυπό τις ακόλουθεςπροϋποθέσεις:

 • Το συνολικό ετήσιοκαθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενουέτους δεν έχειυπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένοκατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθεεξαρτώμενομέλος.
 • Το συνολικό της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποίακατέχουνδικαιώματαπλήρους ή ψιλήςκυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεοςυποβολήςδήλωσηςφορολογίαςεισοδήματος , η σύζυγος και τα εξαρτώμενατέκνα της οικογένειας του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.

Γ.Οι φορολογούμενοι μπορούν να κάνουν την εκτύπωση του ΕΝΦΙΑ 2020 και την ταυτότητα πληρωμής από τους προσωπικούς λογαριασμούς στο TAXISnet.

Για να εκτυπώσουν οι φορολογούμενοι το ποσό του φόρου που προκύπτει θα πρέπει:

 • Nα συνδεθούν στο gsis.gr (mytaxisnet – Ο λογαριασμός μου) με τους προσωπικούς τους κωδικούς (username / password) επιλέγοντας την εφαρμογή «Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)».
 • Επιλέξτε το τρέχον έτος (2020).
 • Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικά και από τις Διαθέσιμες ενέργειες την έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο έτος 2020.
 • Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό.
 • Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό.
 • Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού.
 • Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί.
 • Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δημήτριος Κέμος

Δικηγόρος