Διδακτική επίσκεψη εκπαιδευόμενων του IEK ΟΑΕΔ Καρδίτσας

Διδακτική επίσκεψη εκπαιδευόμενων του IEK ΟΑΕΔ Καρδίτσας στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρίες Καρδίτσας

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, οι εκπαιδευόμενοι της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Καρδίτσας πραγματοποίησαν διδακτική επίσκεψη στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παίδων με Αναπηρίες Καρδίτσας (πρώην ΚΕ.ΠΕ.Π.).

Οι σπουδαστές, συνοδευόμενοι από τον εκπαιδευτή τους Αρχανιώτη Βασίλειο, αρχικά ενημερώθηκαν για την οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και τους σκοπούς του κέντρου που δεν περιορίζονται μόνο στη φροντίδα και περίθαλψη, αλλά αφορούν και στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των φιλοξενούμενων παιδιών. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν στους διάφορους χώρους του Ιδρύματος, ξενώνες,δωμάτια, χώρους υποδοχής και ψυχαγωγίας που εντυπωσίασαν με τον άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό τους.

Δόθηκε η ευκαιρία στους σπουδαστές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από βιωματική μάθηση, να γνωρίσουν τα φιλοξενούμενα παιδιά του κέντρου και να συνειδητοποιήσουν τη σημαντικότητα του λειτουργήματος των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας καιπρόνοιας καθώς και την αξία της κοινωνικής προσφοράς.