Διαμορφώνεται ο χώρος στον καταρράκτη Παλαιοκαρυάς

145.000 ευρώ για τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου καταρράκτη Παλαιοκαρυάς

Το γεφύρι της Παλαιοκαρυάς που συνέδεε την Θεσσαλία με την Ήπειρο, θα λέγαμε ότι αποτελεί ένα μνημείο από τα παλιά, άψογα εναρμονισμένο με το φυσικό τοπίο γύρω του.

Μπροστά από το τη γέφυρα της Παλαιοκαρυάς υπάρχει άπλωμα, χώρος που προσφέρεται για τη σύντομη διαμονή στο χώρο, και αυτή η περιοχή – του περιβάλλοντος χώρου του καταρράκτη – βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης.

Άλλο ένα μεγάλο έργο υποδομής, που φτάνει σιγά σιγά στην ολοκλήρωση του, από τον δήμο Πύλης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη όλου του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.