Διορισμός…

  «Με την 13625/8731/14-10-2015 απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στην Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ [...]