ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ!!!

Ως ψυχραιμία ορίζεται η ιδιότητα ή η κατάσταση εκείνου του ανθρώπου που δεν παρασύρεται από συναισθήματα, αλλά [...]