Οι υπογραφές μας!!!!

Συγκέντρωσαν τις απαραίτητες υπογραφές για να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία Τις απαιτούμενες υπογραφές για [...]