Καπούτ

ΣτέλλαΠριόβολου Καπούτ είναι λέξη γερμανική, που σημαίνει «κατεστραμμένος, τελειωμένος», και αποτελεί παράλληλα τον [...]