Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου δήμου Τρικκαίων

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 7η Τακτική Συνεδρίαση στις 22/3/2018 ημέρα Πέμπτη, ώρα 19:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση μετακίνησης τριών (3)ατόμων για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION  που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου έτους 2018 στην Κρακοβία

Α.Δ.Σ. 160/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετακίνηση τριών (3)ατόμων  για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION  που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου έτους 2018 στην Κρακοβία

 1. Αποδοχή της αριθμ. 6825/9-3-2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και κατανομή του σχετικού ποσού

Α.Δ.Σ. 161/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την αποδοχή της αριθμ. 6825/9-3-2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και κατανομή του σχετικού ποσού

 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Α.Δ.Σ. 162/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την  πρόσληψη έκτακτου προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πινάκων διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                   

 • Γενικά
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης της Δημοτικής Παράταξης “Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή” με θέμα: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ »(εξ αναβολής)
  Α.Δ.Σ. 163/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τη σύσταση επιτροπής που θα οριστεί από τη διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου, στην οποία θα συζητηθούν η στελέχωση , οι σκοποί και οι δράσεις αυτής.
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο ανάθεσης των υπηρεσιών Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Βελτίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2018 και έγκριση υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
  Α.Δ.Σ. 164/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει  την προσφυγή του Δήμου Τρικκαίων, στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη και Βελτίωση του Πληροφοριακού Συστήματος» του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31/12/2018 στην εταιρεία MENTAL ΑΕ και την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό σύσταση Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 165/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στην υπό σύσταση «Ενεργειακή Κοινότητα Τρικκαίων-Ι»
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση (6ης Εισήγησης) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη του βρεφονηπιακού σταθμού «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018
  Α.Δ.Σ. 166/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  την  (6η Εισήγηση) διαγραφών ωφελούμενων νηπίων από τη δύναμη του βρεφονηπιακού σταθμού «Ουράνιο Τόξο» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018
 2. Έγκριση (6ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς Α’, Μεγαλοχωρίου και Παλαιόπυργου
  Α.Δ.Σ. 167/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την (6η Εισήγηση) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς Σταθμούς Α’, Μεγαλοχωρίου και Παλαιόπυργου
 3. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων
  Α.Δ.Σ. 168/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διενέργεια επαναληπτικής φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Α΄ Παιδικού Σταθμού Μ. Καλυβίων
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Ηλεκτροδότηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 169/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  την ηλεκτροδότηση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 170/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης “Περιφοράς του Επιταφίου” στην Κεντρική Πλατεία  της πόλης μας.
  Α.Δ.Σ. 171/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη της  εκδήλωσης “Περιφοράς του Επιταφίου” στην Κεντρική Πλατεία  της πόλης μας.
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
  Α.Δ.Σ. 172/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μελέτη με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 2. 3η Κατανομή της 3ης , 4ης , 5ης  και 6ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
  Α.Δ.Σ. 173/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει την 3η Κατανομή  της 3ης , 4ης , 5ης  και 6ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”
  Α.Δ.Σ. 174/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τα  Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.  του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ”
 4. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020
  Α.Δ.Σ. 175/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον ορισμό υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με χρηματοδότηση  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020
 5. Λήψη απόφασης επί της αίτησης του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ»
  Α.Δ.Σ. 176/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  την αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ.  ΓΛΙΝΟΥ»
 6. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)»
  Α.Δ.Σ. 177/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την 1η παράταση των εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ)»
 7. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων».
  Α.Δ.Σ. 178/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών  του Δήμου Τρικκαίων».
 8. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου με υπόγειο, στα αγροκτήματα αναδασμού των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου της Δ.Ε. Παραληθαίων»
  Α.Δ.Σ. 179/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων υφισταμένου επιφανειακού αρδευτικού δικτύου με υπόγειο, στα αγροκτήματα αναδασμού των Τ.Κ. Ριζώματος και Πλατάνου της Δ.Ε. Παραληθαίων»
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
  Α.Δ.Σ. 180/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  το  Πρωτόκολλο Οριστικής  Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ & ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ»
 10. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και του ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν.
  Α.Δ.Σ. 181/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη μελέτη του έργου με τίτλο: «Επισκευές-Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων» και  του ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν.
 11. 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018
  Α.Δ.Σ. 182/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τη 2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2018
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Ψήφιση και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος-Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Αθανασίου Βαφειάδη έτους 2018.
  Α.Δ.Σ. 184/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ψήφιση και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος-Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Αθανασίου Βαφειάδη  έτους 2018.
 2. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και Νομικών του Προσώπων
  Α.Δ.Σ. 185/2018  Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος  και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και Νομικών του Προσώπων
 3. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής στήριξης για υποθέσεις  του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη ».
  Α.Δ.Σ. 186/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ανάθεση στη δικηγόρο Μεγαρχιώτη Ελευθερία του Σπυρίδωνος τη νομική στήριξη για υποθέσεις  του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη », σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας .
 4. Ανάθεση σε δικηγόρο της νομικής υποστήριξης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης  « Aλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη ».
  Α.Δ.Σ. 187/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ανάθεση στη δικηγόρο Μεγαρχιώτη Ελευθερία του Σπυρίδωνος τη νομική στήριξη του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης « Aλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη », σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας ..
 5. Έγκριση διαγραφής ποσών , απαλλαγής προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από  οφειλέτες του Δήμου
  Α.Δ.Σ. 188/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών , απαλλαγής  προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από  οφειλέτες του Δήμου
 6. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από  χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου
  Α.Δ.Σ. 189/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών τροφείων Βρεφονηπιακών Σταθμών  και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από  χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου
 7. Ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη  2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και την διαγραφή των κατόχων και την επαναβεβαίωση στους νέους κατόχους – οδηγούς οφειλέτες ’
  Α.Δ.Σ. 190/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων για τα  έτη  2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας και των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και την διαγραφή των κατόχων και την επαναβεβαίωση στους νέους κατόχους – οδηγούς οφειλέτες ’
 8. Άνοιγμα λογ/μών Ειδικού Σκοπού του Δήμου για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων  και ορισμός υπεύθυνων  κίνησης λογαριασμών
  Α.Δ.Σ. 191/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  το άνοιγμα λογ/μών  Ειδικού Σκοπού του Δήμου για κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων  και ορισμός υπεύθυνων  κίνησης λογαριασμών
 9. Έγκριση εκμίσθωσης, κατάρτιση και έγκριση όρων εκμίσθωσης του ακινήτου- ισογείου καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, επιφάνειας 33,25 τ.μ, που βρίσκεται επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ:451303804005 στο Ο.Τ 278 της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων «Στρατώνες-Βουβή-Κέντρο»  (ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990),στην οδό Καραϊσκάκη 34 στα Τρίκαλα
  Α.Δ.Σ. 192/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την εκμίσθωση, κατάρτιση και τους  όρους εκμίσθωσης του ακινήτου- ισογείου καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, επιφάνειας 33,25 τ.μ, που βρίσκεται επί του οικοπέδου με ΚΑΕΚ:451303804005 στο Ο.Τ 278 της πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων «Στρατώνες-Βουβή-Κέντρο»  (ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990),στην οδό Καραϊσκάκη 34 στα Τρίκαλα
 10. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης που βρίσκεται στην  Κτηματική περιφέρεια Σωτήρας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση
  Α.Δ.Σ. 193/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την εκμίσθωση δημοτικής  έκτασης που βρίσκεται στην  Κτηματική περιφέρεια Σωτήρας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση
 11. Κατάπτωση της αρ. 103/4863/08-12-2017 εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας που εκδόθηκε στο όνομα του κ.Αντωνίου Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 148472714 υπέρ του Δήμου Τρικκαίων
  Α.Δ.Σ. 194/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την κατάπτωση της αρ. 103/4863/08-12-2017 εγγυητικής επιστολής της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας που εκδόθηκε στο όνομα του κ.Αντωνίου Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 148472714 υπέρ του Δήμου Τρικκαίων
 12. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος-αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται στη θέση « Μπάτζιος» της Τ.Κ Διαλεκτού Τρικάλων
  Α.Δ.Σ. 195/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος-αναψυκτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται στη θέση « Μπάτζιος» της Τ.Κ Διαλεκτού Τρικάλων
 13. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης οικοπέδου που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων.
  Α.Δ.Σ. 196/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης οικοπέδου που βρίσκεται στην τοπική Κοινότητα Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων.
 14. Λήψη απόφασης για συναινετική λύση της μίσθωσης ακινήτου – δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην ΙΧ Μεραρχίας).
  Α.Δ.Σ. 197/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την συναινετική λύση της μίσθωσης ακινήτου – δημοτικού καταστήματος   που βρίσκεται στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (πρώην ΙΧ Μεραρχίας).
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Τροποποίηση εν μέρει των με αριθμ. αποφάσεων 283/2016 και 397/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου –Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων”».
  Α.Δ.Σ. 198/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την τροποποίηση εν μέρει  των με αριθμ. αποφάσεων 283/2016 και 397/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου –Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων”».
 2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2017
  Α.Δ.Σ. 199/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2017
 3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2017
  Α.Δ.Σ. 200/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού έτους 2017
 4. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Αθλητική Ένωση ΚΡΟΝΟΣ Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 2ου πανελλήνιου τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ ΦΑΝΗΣ ΦΟΡΟΣ, από 11 έως 13 Απριλίου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας Τρικάλων
  Α.Δ.Σ. 201/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει  τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Αθλητική Ένωση ΚΡΟΝΟΣ Τρικάλων για τη διεξαγωγή του 2ου πανελλήνιου τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ ΦΑΝΗΣ ΦΟΡΟΣ, από 11 έως 13 Απριλίου 2018, στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Μπάρας Τρικάλων
 5. Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δ. Σχολείου Ρογγίων στον Τ.Ο.Ε.Β Ρογγίων της Τ.Κ Διποτάμου
  Α.Δ.Σ. 202/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δ. Σχολείου Ρογγίων στον Τ.Ο.Ε.Β  Ρογγίων της Τ.Κ Διποτάμου
 6. Διοργάνωση της θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Λαζαρίνες» για το έτος 2018, του Tμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού  της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων .
  Α.Δ.Σ. 203/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη διοργάνωση της θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Λαζαρίνες» για το έτος 2018, του Tμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού  της Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων.
 7. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων για τη διεξαγωγή ποδηλατικού αγώνα, την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στην πόλη των Τρικάλων
  Α.Δ.Σ. 204/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Ποδηλατικό Σύλλογο Τρικάλων για τη διεξαγωγή  ποδηλατικού αγώνα, την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 στην πόλη των Τρικάλων
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Καθορισμός χρόνου καταβολής καθορισθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου από επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου».
  Α.Δ.Σ. 205/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει τον καθορισμό χρόνου καταβολής καθορισθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστου  χώρου από επαγγελματίες πωλητές υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 17/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές εντός Δήμου Τρικκαίων»
  Α.Δ.Σ. 206/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθ. 17/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές εντός Δήμου Τρικκαίων» και  όπως συμπληρωθεί με τα οριζόμενα στην αριθ.38/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Τρικκαίων».
 2. Έγκριση της αριθ. 29/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση απόδοσης καταπατημένης δημοτικής έκτασης, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας, στην κ.Μαρία Μπαλαμώτη του Γεωργίου και αποδοχή τιμής μονάδας»
  Α.Δ.Σ. 207/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 29/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση απόδοσης καταπατημένης δημοτικής έκτασης, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας, στην κ.Μαρία Μπαλαμώτη του Γεωργίου και αποδοχή τιμής μονάδας»
 3. Έγκριση της αριθ. 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Απαγόρευση στάθμευσης επί της αριστερής πλευράς της οδού Μετεώρων, από τη συμβολή της με την οδό πύλης, έως τη συμβολή της με την οδό Χρυσομηλιάς, μετά της τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)(Εξ’ αναβολής)»
  Α.Δ.Σ. 208/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 33/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Απαγόρευση στάθμευσης επί της αριστερής πλευράς της οδού Μετεώρων, από τη συμβολή της με την οδό πύλης, έως τη συμβολή της με την οδό Χρυσομηλιάς, μετά της τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση)(Εξ’ αναβολής)»
 4. Έγκριση της αριθ. 34/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση παρακράτησης τμήματος γης οικόπεδου ιδιοκτησίας των κ. Άννας Κουτή του Σωτηρίου και κληρονόμων Κων/νου Μπλέτσα, αντί εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα και εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή Δερπανόπουλος»
  Α.Δ.Σ. 209/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 34/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση παρακράτησης τμήματος γης οικόπεδου ιδιοκτησίας των κ. Άννας Κουτή του Σωτηρίου και κληρονόμων Κων/νου Μπλέτσα, αντί εισφοράς μετατροπής γης σε χρήμα και εισφοράς σε χρήμα, στην περιοχή Δερπανόπουλος»
 5. Έγκριση της αριθ. 35/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλης στην περιοχή Σαράγια
 • Α.Δ.Σ. 183/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί τροποποίησης σχεδίου πόλης στην περιοχή Σαράγια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 375/2017 Α.Δ.Σ.
 1. Έγκριση της αριθ. 36/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»
  Α.Δ.Σ. 210/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 36/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»
 2. Έγκριση της αριθ. 37/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αιτήματος καταστήματος Μασούτης A.E.»
  Α.Δ.Σ. 211/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
 • Κάνει δεκτή την αριθ. 37/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση αιτήματος καταστήματος Μασούτης A.E.»
 1. Έγκριση της αριθ. 38/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Τρικκαίων».
  Α.Δ.Σ. 212/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 38/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων στις Τοπικές Κοινότητες Δήμου Τρικκαίων».
 2. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 1/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Επανεξέταση αιτήματος των κ.κ.Κων/νου, Φωτίου, Γεωργίου, Ιωάννη & Σταύρου Μητσιάδη για ονοματοθεσία οδού στη θέση «Κεραμαριά-Μπάρας»
  Α.Δ.Σ. 213/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ.  1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του  Δήμου Τρικκαίων  και εγκρίνει καταρχήν την μετονομασία της οδού ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ σε «ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΙΑΔΗ»
 3. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 2/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί  αιτήματος του κ.Νικολάου Ανθόπουλου  για ονοματοθεσία οδών στην περιοχή Φλαμούλι»
  Α.Δ.Σ. 214/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του  Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει καταρχήν την ονοματοθεσία οδών στην περιοχή Φλαμούλι
 4. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ.αριθ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση    επί  των με αριθμ.πρωτ.4749/3-2-2017 & 47372/12-9-2017 αιτήσεων για ονοματοθεσία οδών στην περιοχή Ριζαριό»
  Α.Δ.Σ. 215/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθ.αριθ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του  Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει καταρχήν την απόδοση των ονομάτων σε ανώνυμες οδούς και πλατείες του Ριζαριού Τρικάλων
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ.Ιωάννη Κουτεντάκη, Κοσμήτορα ΣΕΦΑΑ, για μετονομασία της οδού ΣΚΟΠΕΛΟΥ σε οδό ΤΕΦΑΑ»
  Α.Δ.Σ. 216/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την  αριθ. 4/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του  Δήμου Τρικκαίων ως προς την μετονομασία της οδού «ΣΚΟΠΕΛΟΥ»  και εγκρίνει καταρχήν την μετονομασία της οδού «ΣΚΟΠΕΛΟΥ» σε «ΟΔΟ ΣΕΦΑΑ».
 6. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Τρικκαίων (απόφαση Οικ. Επιτροπής)
  Α.Δ.Σ. 218/2018 Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Κάνει δεκτή την αριθμ. 188/2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής και εγκρίνει την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Λήψη απόφασης ανανέωσης συνδρομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.
  Α.Δ.Σ. 219/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την ανανέωση  συνδρομής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για το έτος 2018.
 • Γενικά
 1. Έγκριση MNHMONIOΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ «Athens Tech College» – ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – «e-Trikala Α.Ε.».
  Α.Δ.Σ. 220/2018 Αποφασίζει  κατά Πλειοψηφία
  Εγκρίνει το MNHMΟNIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ «Athens Tech College» – ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – «e-Trikala Α.Ε.».

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

 1. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 5/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση επί πρότασης-αίτησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Φυσάει Κόντρα για την Ανατροπή» κ.Δ.Παπαθανασίου για την τοποθέτηση μνημείου των εκτελεσμένων συμπολιτών μας την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη θέση “Νταμάρια” και μετονομασία της οδού ΧΑΣΙΩΝ»
  Α.Δ.Σ. 217/2018  Αποφασίζει  Ομόφωνα
  Εγκρίνει την αναβολή του θέματος και την επανεξέτασή του σε επόμενη Συνεδρίαση.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΑΠΠΑΣ