Αναμορφώνεται και αναβαθμίζεται το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων

Νέα όψη πρόκειται να αποκτήσει σύντομα το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, με αναμόρφωση και αναβάθμιση των χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του, με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσα από την ένταξη του έργου  «Συντήρηση βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Με το έργο προβλέπονται οι εξής εργασίες: κατασκευή χώρων υγιεινής κάτω από τις κερκίδες του Εθνικού Σταδίου Τρικάλων για την εξυπηρέτηση των αθλητών που προπονούνται στην αίθουσα «Τσιάντα», εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας (πυρανίχνευση ,πυρόσβεση) σε εφαρμογή των εγκεκριμένων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελετών πυροπροστασίας, σύνδεση των αποδυτηρίων ποδοσφαίρου με φυσικό αέριο, προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων στις υπάρχουσες κερκίδες και εργασίες συντήρησης στο Στάδιο (τσιμεντοκονία τοπικά σε κερκίδες και σκάλες , μόνωση αρμών διαστολής κερκίδων, επισκευή κιγκλιδωμάτων κ.λ.π.)

Ένα έργο που αποτελεί σαφώς μια σημαντική εξέλιξη στην αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων.