7.225 θέσεις για μετατάξεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων-Ανοίγει η πλατφόρμα

Ανοίγει την Τρίτη (3/12) η πλατφόρμα για τις αιτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων που επιθυμούν μετάταξη η απόσπαση σε μια από τις 7.225 κενές θέσεις

Από την Τρίτη 3/12 ανοίγει η εφαρμογή για αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπαστούν σε άλλη υπηρεσία μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που διαθέτει για πρώτη φορά 7.225 κενές θέσεις.

Πρόκειται για τον τέταρτο κύκλο κινητικότητας από το 2017 που ξεκίνησε να λειτουργεί το σύστημα. Για το 2019 είναι ο πρώτος κύκλος καθώς οι αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες πάγωσαν τις μετακινήσεις υπαλλήλων. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 17 Δεκεμβρίου 2019 αφού διαπιστώσουν ποιες είναι οι 7.225 θέσεις (6.752 μετατάξεις και 473 αποσπάσεις) που έχουν προκηρυχθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν. Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση ή τις θέσεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή απόσπαση μέσου του νέου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις κενές θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019.

Στη συνεχεία, μέσω της επιλογής «Νέα Αίτηση» μπορεί να υποβάλει αίτηση για την πλήρωση μιας ή περισσοτέρων κενών θέσεων με μετάταξη ή/και προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Η αίτηση υποβάλλεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης ηλεκτρονικής φόρμας, όπου η εφαρμογή προσυμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία από την καρτέλα του υπαλλήλου όπως αυτή τηρείται από την Διεύθυνση Προσωπικού του Φορέα του. Επιλέγοντας το πεδίο «Προσθήκη Θέσης» μπορεί να προστεθεί η θέση ή οι θέσεις που επιθυμεί.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για τις θέσεις έως και τριών φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης  και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης/υποβολής της. Μετά την οριστική υποβολή, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης της αίτησης και εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής από τον υπάλληλο. Ο υπάλληλος μπορεί, εφόσον η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν έχει παρέλθει, να προχωρήσετε στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Αν τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα, ο υπάλληλος θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Διεύθυνση Προσωπικού για την επικαιροποίησή τους.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην  ιστοσελίδα της απογράφης www.apografi.gov.gr στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης.

ethnos.gr