Ζώνες ειδικής προστασίας για πουλιά στα Τρίκαλα

pouli-xeri

Τρεις γεωγραφικές περιοχές έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 στο νομό Τρικάλων. Πρόκειται για την περιοχή Ασπροποτάμου, την περιοχή Κόζιακα και την περιοχή των ορέων Αντιχασίων – Μετεώρων.

 Επίσης, υπάρχουν και άλλες τρεις περιοχές που καλύπτουν μικρά τμήματα του νομού και έχουν ενταχθεί και αυτές στο Δίκτυο Natura 2000.

 Ο πρώτος φορέας που ασχολήθηκε συστηματικά με τις περιοχές NATURA 2000 των Τρικάλων και παρήγαγε ένα συγκεκριμένο και απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα στις ορεινές αυτές περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας είναι η Αναπτυξιακή Τρικάλων, όπως επισημαίνει ο γενικός διευθυντής της, Παναγιώτης Πάτρας.

Ο ίδιος υπενθυμίζει τη σημασία ολοκλήρωσης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, που εκπόνησε η ΝΑ Τρικάλων με χρηματοδότηση επίσης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η οποία έθεσε τους όρους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε ισορροπία με ένα μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής Ασπροποτάμου, αλλά και του γειτονικού Κόζιακα, επίσης περιοχής NATURA 2000 (με κωδικό GR 14400002). Η μελέτη αυτή, όπως σημειώνει ο κ. Πάτρας, δυστυχώς έχει μείνει «στα συρτάρια».

 Να σημειωθεί ότι από τους 255 τύπους οικοτόπων που έχουν καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι 110 βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως επίσης και 76 από τα είδη που έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενα. Ο εθνικός κατάλογος της χώρας μας περιλαμβάνει 264 περιοχές, από τις οποίες οι 52 έχουν δηλωθεί ως «Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα πουλιά».